Wizją Low Code Mastermind Club jest stworzenie dynamicznego ekosystemu, w którym członkowie mogą odkrywać różne narzędzia Low Code, takie jak Power Platform, Bubble, Webflow, Sap Build i wiele innych. Członkowie będą mieli możliwość poznawania najlepszych praktyk, analizowania przypadków użycia, dyskutowania z ekspertami i nawiązywania wartościowych kontaktów z profesjonalistami z branży.

Klub jest również miejscem, w którym członkowie mogą prezentować swoje projekty, otrzymywać opinie i wsparcie od społeczności, a także uczestniczyć w konkursach i wyzwaniach, które pomogą im doskonalić swoje umiejętności. Celem jest stworzenie atmosfery współpracy i wzajemnej inspiracji, która przyczyni się do dalszego rozwoju narzędzi Low Code i promowania ich zalet wśród większej liczby osób.

W długiej perspektywie Low Code Mastermind Club zamierza poszerzać swoją działalność, wprowadzając do swojego ekosystemu nowe narzędzia Low Code, włączając inne platformy i technologie, takie jak Bubble, Webflow, Mendix, Webcon, Sap Build i wiele innych. Klub będzie kontynuować swoją misję zachęcania do tworzenia aplikacji bez kodowania, udostępniając zasoby, szkolenia i mentoring dla społeczności, aby przyspieszyć cykl rozwoju aplikacji i ułatwić wprowadzanie innowacji w biznesie.

Low Code Mastermind Club jest miejscem, w którym pasjonaci Low Code mogą się spotkać, dzielić wiedzą i wspólnie budować przyszłość technologii.