W Low Code Mastermind Club dbamy o prywatność naszych użytkowników i zapewniamy bezpieczeństwo ich danych osobowych. 

Niniejsza polityka określa zasady, na których przetwarzamy dane osobowe oraz informacje o sposobie ich wykorzystania.

 1. Administratorem danych osobowych jest DeltaPi Consulting Damian Pajor z siedzibą we Wronkach (kod pocztowy 65-510) przy ulicy Podgórna 1. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres kontakt@lcmc.com.pl
 2. Dane osobowe zbierane są wyłącznie w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z usług Low Code Mastermind Club, w tym przede wszystkim uczestnictwa w szkoleniach, webinariach, spotkaniach, konsultacjach, forum dyskusyjnym oraz otrzymywania informacji o nowościach i promocjach.
 3. W Low Code Mastermind Club przetwarzamy następujące dane osobowe:
 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • nazwa użytkownika serwera Discord
 • nazwa firmy - opcjonalnie
 1. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie zgody użytkownika. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z usług DeltaPi Consulting.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez DeltaPi Consulting wyłącznie w celu umożliwienia korzystania z usług oraz w celu wysyłki informacji o nowościach i promocjach.
 3. DeltaPi Consulting nie udostępnia danych osobowych użytkowników Low Code Mastermind Club innym podmiotom, chyba że wymaga tego przepis prawa.
 4. DeltaPi Consulting stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność przetwarzanych danych osobowych.
 5. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Mają również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. DeltaPi Consulting przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, jednak nie dłużej niż wymaga tego przepis prawa.
 7. Wszelkie zmiany w polityce prywatności zostaną ogłoszone na stronie internetowej lub przesłane drogą mailową do użytkowników.
 8. Korzystając z usług DeltaPi Consulting, użytkownik akceptuje postanowienia niniejszej polityki prywatności.
 9. W przypadku, gdy użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych, DeltaPi Consulting może przetwarzać jego dane osobowe w celu przesyłania takich informacji drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub SMS).
 10. Użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych lub na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych. W tym celu należy skontaktować się z administratorem danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na podany adres korespondencyjny.
 11. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących polityki prywatności, użytkownik może skontaktować się z administratorem danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na podany adres korespondencyjny.
 12. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 07.03.2023 i może być aktualizowana lub zmieniana przez DeltaPi Consulting w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany w polityce prywatności będą ogłaszane na stronie internetowej lub przesłane drogą mailową do użytkowników.