Ocena pracownicza

Zrewolucjonizuj proces oceny pracowniczej dzięki naszej aplikacji PowerApps. Prosta w obsłudze, umożliwia szczegółową ocenę pracowników według różnorodnych kryteriów, zapewniając efektywność i obiektywność w ocenie wyników.

Zalety Aplikacji

Elastyczność w konfiguracji

Tworzenie i modyfikowanie kryteriów oceny oraz kategorii, co pozwala na dopasowanie procesu oceny do specyficznych potrzeb firmy i różnych stanowisk pracy.

Automatyczne generowanie formularzy oceny

Automatyzuje proces tworzenia formularzy oceny, oszczędzając czas i zasoby. Dzięki temu menedżerowie mogą skupić się na analizie wyników, zamiast na ręcznym przygotowywaniu arkuszy oceny.

Tworzenie cykli oceny

planowanie i zarządzanie regularnymi cyklami oceny, co sprzyja systematycznej i konsekwentnej ocenie pracowników. Ułatwia monitorowanie postępów w określonych odstępach czasu.

Zarządzanie zadaniami rozwojowymi

Aplikacja umożliwia identyfikację obszarów wymagających rozwoju i zarządzanie zadaniami mającymi na celu poprawę kompetencji pracowników. 

Wykorzystane technologie

Power Apps

SharePoint Online